3 ขั้นตอนที่ต้องรู้ ในการทำ SEO

No Comments
3 ขั้นตอนที่ต้องรู้ ในการทำ SEO ให้เห็นผล

3 ขั้นตอนที่ต้องรู้ ในการทำ SEO ให้เห็นผล

เมื่อคุณสนใจที่จะทำ SEO (Search Engine Optimization) เชื่อว่าคุณจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือทำ และนอกเหนือจากการมีความรู้ในเบื้องต้นว่า SEO คืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมถึงได้รับความนิยม ฯลฯ  อีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ คือ “กระบวนการทำงานของ search engine” ในที่นี้คือ Google ผู้นำโปรแกรมการค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งของโลก เพราะเรื่องนี้จะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับขั้นตอนในการทำ SEO  

กระบวนการทำงานของ Google จะมี 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1. การเก็บข้อมูล 2. การจัดทำดัชนีข้อมูล และ 3. การประมวลผลข้อมูลและแสดงผล เราไปดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนกันเลยค่ะ

1.#การเก็บข้อมูล

กระบวนการทำงานของ Google จะเริ่มจากการไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ หรือ GoogleBot ทำหน้าที่คลานไปเก็บข้อมูล ตามลิงก์ของเว็บที่เชื่อมโยงกันไปมาเหมือนเครือข่ายใยแมงมุม ดังนั้น ขั้นตอนนี้บางครั้งจะถูกเรียกว่า “Crawling” โดยเจ้า GoogleBot จะเก็บรายละเอียดทุกอย่างในเว็บ เพื่อนำกลับมาเก็บรวมรวมไว้ในฐานข้อมูล หากเว็บไซต์ไหนที่ GoogleBot แวะเวียนมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆ แปลว่า Google ชอบ ก็จะส่งผลดีต่อการทำ SEO

2.#การจัดทำดัชนีข้อมูล

หลังจาก GoogleBot ไต่ไปเก็บข้อมูลมาแล้ว ก็จะนำมาเก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล และจัดทำเป็นดัชนีข้อมูล (Indexing) เพื่อให้สะดวกต่อการเรียกใช้งานเวลามีผู้คนมาค้นหา  คุณอาจจะลองนึกภาพห้องสมุดขนาดใหญ่ที่จัดเก็บหนังสือไว้เป็นหมวดหมู่ แยกชั้น ทำให้เวลาเราจะค้นหาหนังสือสักเล่มหนึ่งทำได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับ Google แล้ว เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็น “ห้องสมุดเว็บไซต์ในระดับโลก

3.#การประมวลผลข้อมูลและแสดงผล

เป็นขั้นตอนของการแสดงผล (Resulting) โดยเมื่อเกิดการค้นหาใน Google ด้วย Keyword ใด หากเว็บไซต์ไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับ Keyword นั้น Google ก็จะประมวลผลจากดัชนีข้อมูลอันมหึมาที่ดึงมาจากทั่วโลก ด้วยตัวคัดกรองมากกว่า 200 ปัจจัย ก่อนจะแสดงผลลัพธ์การค้นหาออกมาภายในเสี้ยววินาที ในหน้า SERP (Search Engine Result Page) ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยหน้า

หากเว็บไซต์ที่ได้อยู่ในอันดับที่ดี แปลว่าองค์ประกอบต่างๆ ของเว็บทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Google มากที่สุด และเป็นเว็บที่มีคุณภาพ เพราะหลักการคัดกรองเว็บของ Google ยึดหลักการ การแก้ไขปัญหาให้กับผู้คน ดังนั้น เราลองนึกดูว่าเราชอบเว็บแบบไหน Google ก็คงชอบไม่ต่างจากเรา

เมื่อคุณได้ทำความเข้าใจกับกระบวนการต่างๆ ของ SEO แล้ว ก็คงพอจะเห็นภาพ และเชื่อมโยงไปถึงขั้นตอนในการทำ SEO ได้เพราะเป้าหมายของการทำ SEO คือ การทำให้อากู๋ถูกใจและจัดอันดับเว็บให้อยู่ในอันดับที่ดี หรือที่หน้าแรก ทำเลทองที่นักการตลาด SEO แข่งขันกัน

แต่ก่อนที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีในขั้นตอนที่ 3 คุณจะต้องทำเหตุให้ดีเสียก่อน คือ จะทำอย่างไรให้เว็บคุณอยู่ในเรดาห์ของ GoogleBot และไต่มาเก็บข้อมูลเพื่อนำไปทำเป็นดัชนีไว้ ลองสำรวจโครงสร้างภายในเว็บเป็นอย่างไร เนื้อหา  ความสวยงาม  ฯลฯ และปัจจัยภายนอกเว็บเป็นอย่างไร เช่น ปริมาณ Backlink, ปริมาณ Traffic อันนี้เป็นโจทย์ข้อแรกที่คุณจะต้องทำ ก่อนที่จะหวังผลสำเร็จจากการทำ SEO

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

No Comments

All Website Tags

google bot คือ google bot ดีอย่างไร local seo คืออะไร local seo ดีอย่างไร local seo ทำอย่างไร local seo ส่งผลอย่างไร search engine ประโยชน์ seo จะเป็นอย่างไร seo ดีอย่างไร seo ต่างจากเดิมอย่างไร seo ทำงานอย่างไร seo มีประโยชน์ seo ย่อมาจาก seo สำคัญ seo สำคัญอย่างไร seo หมายถึง seo เปลี่ยนแปลงอย่างไร seo แปลว่า seo ในช่วง 5 ปี seo ในรอบ 5 ปี traffic คืออะไร traffic มีผลต่อ seo การตลาด seo การทำ local seo ขั้นตอนการทำ seo ขั้นตอนการทํา seo สําหรับมือใหม่ ขั้นตอนทำ seo ข้อดีของ local seo ข้อดี ข้อเสีย seo คุณภาพของ traffic ทำตลาดด้วย seo ทำไม seo ทำไมต้องทำ seo ธุรกิจออนไลน์กับ seo ปัจจัยที่ส่งผลต่อ SEO วิธีการทำ seo ขั้นพื้นฐาน วิธีทำ seo วิธีหา traffic วิธีหาคนเข้าเว็บ วิธีเอาใจ google bot หน้าที่ของ google bot เครื่องมือ seo เว็บไซต์แบบไหนชนะใจ แนวทางหาคนเข้าเว็บ แนวโน้ม seo