ค่ารักษาอันดับ SEO รายเดือน/Keyword

ชำระเงินเมื่อ Keyword ติดหน้าแรกได้เท่านั้น โดยจะชำระภายในวันที่ 5 เพื่อให้ทีมงานรักษาอันดับในเดือนนั้นๆ

ค่าติดตั้งระบบ (Setup Fee)

จ่าย 6,500 บาท ก่อนเริ่มโปรโมท เมื่อทำอันดับติดหน้าแรกใน Google.co.th ได้แล้ว จึงจะเริ่มคิดค่ารักษาอันดับสำหรับเดือนถัดไป

เงื่อนไขสำหรับค่าติดตั้งระบบ

  1. ค่าติดตั้งระบบ จำนวน 6,500 บาท จะเป็นการชำระเงินครั้งเดียว สำหรับ การปรับ SEO on Page และ Off Page
    เมื่อเราทำให้เว็บติด Google.co.th หน้าแรกได้แล้ว และลูกค้าต้องการขอยกเลิกบริการรักษาอันดับ ทางเราจะไม่คืนเงินค่าตั้งระบบดังกล่าวให้
  2. อย่างไรก็ตาม หากว่าเกิน 6 เดือน หรือเกิน 180 วันที่เราให้บริการนับจากวันแจ้งยืนยันชำระเงินค่าติดตั้ง ยังไม่สามารถทำอันดับติด Google.co.th หน้าแรกได้ และลูกค้าขอยกเลิกบริการ เรายินดีคืนเงินค่าติดตั้งระบบ 50%
  3. กรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกบริการก่อน 6 เดือน หรือ 180 วัน ทางเราจะไม่คืนค่าติดตั้งระบบให้ เนื่องจากยกเลิกในระหว่างที่เราดำเนินการ
  4. ค่าติดตั้งระบบและค่ารักษาอันดับ มีผลกับ Keyword เพียง 1 คำเท่านั้น
  5. สำหรับเว็บไซต์เดียวกัน แต่ต้องการโปรโมทหลาย Keyword จะมีค่าติดตั้งระบบ 6,500 บาทเฉพาะคำแรกคำเดียว ส่วนคำต่อไป จะมีค่าติดตั้งระบบเพียง 1,000 บาท