SEO กับการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

No Comments
SEO กับการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

SEO กับการเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

5 ปีที่ผ่านมา SEO มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง? การทำ SEO มีเป้าหมายเพื่อดันให้อันดับเว็บไซต์อยู่หน้าแรกของ Google และการจะอยู่ในลำดับที่ดีได้นั้น Google ก็จะมีกฎเกณฑ์ เงื่อนไข ในการคัดกรองเว็บไซต์ต่างๆ ตามมาตรฐานของ Google ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีตัวคัดกรองหลายร้อยตัวที่ใช้จัดอันดับการแสดงผลในหน้า SERP ( Search Engine Result Page) เราเรียกปัจจัยเหล่านั้นว่า “Algorithm

Google ใช้ตัวคัดกรองมากกว่า 200 ปัจจัยในการจัดอันดับเว็บไซต์ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เช่น Keyword ที่ใช้, โดเมน, จำนวนคำของบทความ, ความหนาแน่นของคำที่ต้องการในบทความ, การใส่รูป, ป้ายกำกับ, จำนวนโฆษณาในเว็บไซต์, จำนวนของ Link ภายในเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ เป็นต้น

เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค สิ่งที่ดีที่สุดในอดีตอาจจะไม่ใช่แล้วในปัจจุบัน เช่นเดียวกับระบบ  Algorithm ของ Google ทำให้ผู้ที่ใช้เครื่องมือการตลาด SEO ก็จะต้องปรับตัวตาม ให้ทันเช่นกัน เพราะ Algorithm ที่เปลี่ยนไป ย่อมมีผลต่อความยากง่ายในการทำ SEO ด้วย เนื่องจากต้องปรับวิธีในการพัฒนาเว็บไซต์ให้โดนใจอากู๋ และสามารถขึ้นไปจองทำเลที่ดีที่สุดในหน้าค้นหาของ Google ได้

ตัวอย่างเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงของ SEO

พัฒนาการของ Algorithm ในการค้นหาของ Google ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือระบบ Personalized search คือผลลัพธ์ของการค้นหาที่จะแตกต่างกันไปในรายบุคคล หรือเป็นแบบส่วนตัว แม้จะใช้ Keyword เดียวกัน เช่น คนที่อยู่กรุงเทพฯ ค้นหาคำว่า “นวดแผนไทย” กับอีกคนอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ค้นหาคำเดียวกัน แต่จะได้ผลการค้นหาที่แตกต่างกัน ทั้งหมดนี้เกิดจากพฤติกรรมการค้นหาในอดีตของเรา ที่อากู๋ได้เก็บประวัติการใช้งานไว้ และดึงออกมาประมวลผล

จากระบบ Personalized search ดังกล่าว จึงอาจทำให้ในบางครั้ง การจัดอันดับเว็บไซต์จะไม่แน่นอนดังนั้น ผู้ให้บริการทำ SEO จึงหันมาการันตีผลลัพธ์ให้กับลูกค้า โดยใช้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่หลากหลายมากขึ้น เช่น อาจจะใช้ปริมาณ Traffic กับ Revenue มาวัดผล จากอดีตที่เน้นการวัดอันดับอับของเว็บไซต์เป็นหลัก แต่ถึงอย่างไร การทำ SEO ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป หากคุณตั้งใจที่จะทำมัน ส่วนผู้ที่ให้บริการรับทำ SEO ก็ยังคงต้องพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีก เพื่อรองรับความท้าทายจาก Algorithm ใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า Algorithm จะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหน หรือการวัดผลให้กับลูกค้าจะใช้วิธีการใด หัวใจของการทำ SEO ก็จะยังเป็นการ “ทำให้เว็บไซต์ขึ้นไปอยู่ในลำดับต้นๆ ของ Google” ให้ได้โดยวิธีธรรมชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสของยอดขาย และกำไรให้กับธุรกิจคุณ

เช่นเดียวกับหัวใจในการทำธุรกิจของ Google ก็จะยังรักษาแก่นของการเป็น “Search Engine ตัวแม่” …นั่นคือภารกิจในการตอบสนองสิ่งที่ผู้คนอยากรู้ ค้นปุ๊ปเจอปั๊ปเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็จะมีคำตอบให้สารพัดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร การกิน การท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก กีฬา หรือ การลงทุน ฯลฯ ตามคำค้นหาที่แต่ละคนสนใจ

Picture:Designed by Freepik

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

No Comments

All Website Tags

google bot คือ google bot ดีอย่างไร local seo คืออะไร local seo ดีอย่างไร local seo ทำอย่างไร local seo ส่งผลอย่างไร search engine ประโยชน์ seo จะเป็นอย่างไร seo ดีอย่างไร seo ต่างจากเดิมอย่างไร seo ทำงานอย่างไร seo มีประโยชน์ seo ย่อมาจาก seo สำคัญ seo สำคัญอย่างไร seo หมายถึง seo เปลี่ยนแปลงอย่างไร seo แปลว่า seo ในช่วง 5 ปี seo ในรอบ 5 ปี traffic คืออะไร traffic มีผลต่อ seo การตลาด seo การทำ local seo ขั้นตอนการทำ seo ขั้นตอนการทํา seo สําหรับมือใหม่ ขั้นตอนทำ seo ข้อดีของ local seo ข้อดี ข้อเสีย seo คุณภาพของ traffic ทำตลาดด้วย seo ทำไม seo ทำไมต้องทำ seo ธุรกิจออนไลน์กับ seo ปัจจัยที่ส่งผลต่อ SEO วิธีการทำ seo ขั้นพื้นฐาน วิธีทำ seo วิธีหา traffic วิธีหาคนเข้าเว็บ วิธีเอาใจ google bot หน้าที่ของ google bot เครื่องมือ seo เว็บไซต์แบบไหนชนะใจ แนวทางหาคนเข้าเว็บ แนวโน้ม seo